nedjelja, 29. ožujka 2020.

*****

Dragi ljudi, nismo u ratu.
Jedini neprijatelj nam je glupost.
Ona je nekad gora od rata, istina.

Nema komentara:

Šufit