petak, 13. ožujka 2020.

*****

U više od 15 godina rada podijelili samo građanima nekoliko šlepera papirnatih maramica. Na prste jedne ruke mogu nabrojati korisnike naših usluga koji su imali papirnatu maramicu. Naravno svi koji šetaju bez maramice su imali najskuplje tenisice.
Ako su Hrvati ovih dana bar naučili da se treba prati ruke i da se nos briše maramicom, već smo bogati!

Nema komentara:

Šufit