srijeda, 18. ožujka 2020.

nema predaje

Idemo Dalmacijo raditi, imamo i himnu za opsadno stanje.
Kad krepamo na Poljud nan odnesite tilo, umotano u bilo narafski!
Idemo, istirali su Dalmatinci i Švabu za II. svjetskog, potirat ćemo mi i taj hebeni covid-19


Nema komentara:

Šufit