utorak, 30. srpnja 2019.

živila partija!

zgodni, lipi, šesni, pametni, pošteni i vridni svi redom, tako da ja navijam za sve njih. neka nami i vami adeza, šta bi bez njih? živila partija! 

Nema komentara:

Šufit