srijeda, 10. srpnja 2019.

strava i užas

ove godine 3% lošiji rezultati polaganja državne mature nego lani, a lani je vec bija uzas

Nema komentara:

Šufit