petak, 19. srpnja 2019.

poslin sudaca i tipkačica sa suda utekle i čistačice....

REPUBLIKA  HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-1540/2019
   Split, 15. srpnja 2019.

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17) i članaka 5. i 6. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 112/17, 12/18 i 2/19), a u vezi s člankom 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ('Narodne novine', broj 78/17), Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i web stranici Općinskog suda u Splitu 3. srpnja 2019., za zapošljavanje u državnoj službi na radno mjesto čistač/čistačica, radno mjesto IV. vrste, 2 (dva)  izvršitelja/ice, na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Splitu, upućuje 

POZIV KANDIDATIMA NA RAZGOVOR (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO
čistača/čistačice, radno mjesto IV. vrste,
dva (2) izvršitelja/ice na određeno vrijeme
radi zamjene odsutnih službenica

Dana 22. srpnja 2019. (ponedjeljak) s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, u sobi  broj 50/II  (ured u Sudskoj upravi) održat će se (razgovor) intervju s kandidatima koji su podnijeli prijavu za radno čistač/čistačica, radno mjesto IV. vrste, na određeno vrijeme.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću osobnu ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu). Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja razgovoru.
Osobama koje nisu podnijele urednu prijavu, odnosno ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, sukladno čl. 9. Uredbe dostavila se pisana obavijest poštom/eektroničkom poštom te iste ne pristupaju intervjuu.
Razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.
Nakon završetka razgovora, komisija će utvrditi rang listu prema broju ostvarenih bodova te će izraditi izvješće i sukladno utvrđenim rezultatima predložiti kandidate za prijam.

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA

Zašto svi biže sa Općinskog suda u Splitu - Dračevac?

Nema komentara:

Šufit