ponedjeljak, 22. srpnja 2019.

*****

Je li s novim ministrima vaš život odmah postao bolji?
Zanemarit ću sitnicu da sad plaćamo i bivše i sadašnje, to je neš ti, dat će mali poduzetnici, budale koje cili nakazni uhljeb cirkus financiraju radeći i bolesni.

Nema komentara:

Šufit