ponedjeljak, 8. srpnja 2019.

kako to?

Kraj je mandata gospođe Kolinde.
Obećala nam je da ćemo biti bogata zemlja u kojoj će se dobro živjeti.
Evo liste zemalja koje su tu. Nema Hrvatske. Kako to? 

Nema komentara:

Šufit