utorak, 9. srpnja 2019.

Za neupucene

Ukratko, za neupucene koji lani kad je uvođen GDPR nisu pročitali sav materijal koji je na tu temu dala EU ka mi iz privatnog sektora koji moramo sve pratiti i čitati. Ono, da se educiraju.

Nema komentara:

Šufit