četvrtak, 18. srpnja 2019.

Kad Baja dejstvuje

U emisiji o Titu upravo kako je Jurjević Baja ubijao ljude.
Za te zločine nikad nije odgovarao.

Nema komentara:

Šufit