petak, 26. srpnja 2019.

svašta u apsurdistanu

I dok svaka mala firma samozaposlenog na čijoj kičmi ova nesritna zemlja planduje mora čuvati godinama sve čak i račun za najobičniji uredski materijal, od dekana fakulteta se pak može čuti da nisu čuvali diplomske radove.
A na koji način su ih uništavali? Jesu li im služili ka tariguz ili su ih prodavali u stari papir? Jesu li možda čak išli i u izvoz starog papira? 
S obzirom da ne virujem da je to točno, odgovore tražim i dalje. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama 
Nekako mi ipak glupo da se u Državnom arhivu čuva šta je natrkelja svaki stari udbaš, a da se diplomski radovi itaju u škovace.
I to diplomski radovi napisani od 1991. pod svjetlima demokratskog i slobodnog režima, a ne oni iz mračnog doba, iz doba tmine, škurice, sistema u kojem je sve nestajalo...

Moj fakultet FESB ih čuva, to znam da je tako... I zato za kurjože, odma evo i odgovor tu izjavu NIJE dao dekan FESBa već dekan PRAVNOG fakulteta u Splitu. Napisa i potpisa... 
Tko zna, možda jedan dan to predam institucijama, na postupanje.

Nema komentara:

Šufit