četvrtak, 4. srpnja 2019.

Čep

Neprijatelje sam sve ove godine čekala, lipo su mi se namistili, ušli u mrižu i jutros sam počela mrižu povlačit. Neće im bit lako, trajat će dugo, bit će naporno i kako već lipšu izdušit će. Na ovu vrućinu došla je im ruska zima. Upali su preduboko u nju. Sad su u živom blatu, a odvjetnica je jutros dobila punomoć. Za zakonitu akciju.
Je, sve je ovo oko onog timbra, još uvik isto da prostite sranje dura, ali neće vječno jer su se tako namazali kakom da ih je sad lako pobijediti. Tako lako...

Nema komentara:

Šufit