srijeda, 24. srpnja 2019.

Pržun

Jedan od osnivača HDZa Joža Manolić u emisiji o Titu priča kako je Stepinca odveja u Lepoglavu.

Nema komentara:

Šufit