utorak, 26. siječnja 2016.

splitdrito iz mobitela, samo smanjeno i bokunić izoštreno.
znan da je prva liga :)

Nema komentara:

Šufit