srijeda, 27. siječnja 2016.

*****

PRVO SU DOŠLI...
Prvo su došli po komuniste,
a ja se nisam pobunio
jer nisam bio komunist.
Zatim su došli po Židove,
a ja se nisam pobunio
jer nisam bio Židov.
Zatim su došli po sindikaliste,
a ja se nisam pobunio
jer nisam bio sindikalist.
Zatim su došli po katolike,
a ja se nisam pobunio
jer sam bio protestant.
Zatim su došli po mene,
a do tada više nije bilo nikoga
da se pobuni.
Danas je Dan sjećanja na žrtve holokausta. Ovu je pjesmu napisao pastor Martin Niemöller (1892-1984), upozoravajući koliko je opasno šutjeti kad se događaju zločini. Postoji nekoliko verzija ove pjesme, ovoje ona zapisanu na monolitu New England Holocaust Memoriala u Bostonu

Nema komentara:

Šufit