nedjelja, 10. siječnja 2016.

pustinjački stanovi na marjanu

Recorded Location:
Latitude: 43.50912812°
Longitude: 16.40019215°
Accuracy: 4.0m
Altitude: 113.0m
Bearing: 3.6°
Speed: 0.4229657 m/s
Time: 09:50:17 (GMT)
Date: 28/12/2015
Provider: gps
lokacija za jedan od dva pustinjačka stana na marjanu. ovaj se još zove karepića ermitaža jer ga je putem grba moguće povezati s obitelji karepić.
pustinjački život je bija vrlo aktivan na marjanu, pa je zamra, pa opet živnija, tako nekako. u drugoj ermitaži, onoj kod crkvice svetog jere, kažu da je živija sveti jere, zaštitnik dalmacije. grad je zatvor, samoća raj. u prvi pustinjački stan se ulazilo na način da se netko vještiji popeja gori i spustija skale napravljene o konopa ostalima, a ovi od svetoga jere ima skale. inače, tu su se za II. svjetskog rata sakrivali o bombi. pustinjački život na marjanu rezultira je i zanimljivim marjanskim crkvicama, označene su sve na karti, a ovu karepića ermitažu gren označit... marjanske crkvice su ka i splitska voda,još uvik nebrendirani brend. potrudit ću se da na web stranicama o splitu koje radim u sklopu aplikacije o njima dadem malo više nego TZ, zaslužuju one više od 2 šture crte, je li tako, a? smile emotikon
mogla bi se i slika svake stavit na marker, učinit ću i to kako stignen :)


pustinjački stan kraj crkvice svetog jere


karepića ermitaža
smile emotikon

Nema komentara:

Šufit