nedjelja, 3. kolovoza 2014.

split nekad i sad

samo se izmišlja ča se se slavit, 
a kad se ne slavi,
onda su štrajkovi i demonštracijuni...
samo rada nima!

svitlost, velo misto, opisuje 1926.

ništa se nije prominilo do dandanas

Nema komentara:

Šufit