utorak, 12. kolovoza 2014.

s marjana


rečeno učinjeno.
bila san malo po marjanu.
hodat, kupat se, učinit koju sliku i izist koju smokvu.
jesu li splićani svjesni šta imaju u samom splitu?
evo divote i lipote.


Nema komentara:

Šufit