četvrtak, 25. srpnja 2013.

zeleno


e...
u mene jema bokun zelene kolure za danas.
odakle mi, a?

 
mertojak.
stigla san tu jutros na noge, prije najvećeg zvizdana.
nije mi uzelo vozačku, tonobil mi nije u servisu, vozi, ali između urnebesnog traženja mista ujutro i dolaska do mertojaka na noge, lakše mi je doč na noge.
uostalom, put do kumpanja oli prijatelja nikad nije dug.
 
kojega kumpanja?
e... bili smo malo kod doke za beštijice, veterinara bošnjaka.
cvita sad ima 1,70 kg i nikakve likarije joj više ne tribaju.
fala svima iz ambulante na svemu ča su učinili da joj pomognu...
 
narafski da san se i vratila autotabanićima, za cvitu mi ništa nije teško, put za prijatelja oli kumpanja nikad nije dug. cvita je moj mali kumpanjo, niko nema pinezi kojima bi je moga kupit, e... eto koliko vridi ti kumpanjo.

 
kaštelet.
stigla san tu pozapodne na noge.
nije mi uzelo vozačku, tonobil mi nije u servisu, vozi, ali između urnebesnog traženja mista pozapodne i dolaska do kašteleta na noge, lakše mi je doč na noge.
uostalom, put do kumpanja oli prijatelja nikad nije dug.
 
kojega kumpanja?
da kojega, a? velikoga, e...
more moje, život značiš, šta bi bez tebe a?
 
tako su nastala ova dva zelena litrata.
do njih san došla jednostavno,
na noge...

Nema komentara:

Šufit