četvrtak, 11. srpnja 2013.

usporedba oli goli i naši

e...
jučer san malo gledala furešte na kupanju. ja se kupan u splitu jerbo zaradi posla ne moren poč po izletima iako bi rado dikad išla. u splitu jema furešti ka i da si na otoku. pozapodne na zvončacu teško moš čut našu rič.
i gledan ja furešte, mirin malo, šta ću kurjoža san. zanima me jesu li puno bolji od nas, barenko ovi šta se oče srednja klasa u koju sebe stivajen.
i šta san vidila, a?
moji kupaći su sigurno bolji i skuplji od onih šta ih jemaju furešte. doduše, tu ni ne moš puno mirit jerbo me ženske ne interesiraju, a dosta ih nije imalo za kupit gornji dil, pa su bile golih čiča.
šta se tiče šlapa, u mene ih jema i jema. svake vrsti, plastične, kožne, japanke, šlape itd. u furešti na more i u patike i šlape, ali jema ih koji na more stižu u postole oli u šandale koje opče nisu za na more, a neki će na šandale stavit i bičve šta je u nas narafski komično.
šugamane su uglavnon kupili u splitu i to na banku vizavi stanice o' ferate ili jemaju koji reklamni o' koje butige ča su ga dobili ka žuntu oli na bodove. 
kožica im je bila dok ne izgori, a uglavnon imaju i di koji dkg viška. malo su šlampavi, malo pigavi.
di koji nosi kadenu oli rečine, di koji je i tetoviran, nešto je šesno, nešto ne, ali dobra većina ih čita libre na kupanju. naš svit ne čita ni foje oli novine, a kamoli libre. ja čitan, pa parin incukana.
šta se tiče spize, naš svit je u doba mraka socijalizma na plažu, recimo na bene, zna donit i punu teču punjenih paprika oli pečenoga, pašta-šute i tako to, ali s tin lipin običajima se malo fermalo i sad moš vidit da se izi koji đelato, koji keks, uvrj glave sendvič o' slama i sira. furešti kraj sebe jemaju H2O, neki i pivo, kakav bokun kruva sa sjemenkama i to je ka to oli za izist i nima baš nešto.
s obziron da je dalmatinac tipični kapac učinit cili cirkus apropo spize na plaži i ponašat se ka špiljski pračovik, bolje je da furešti uvode svoje običaje prevelikog neobžderavanja na plaži, pa neka dalmatinac tipični kusa doma. jerbo, on će tu teško prestat bit prajac. ovo se posebno istinito odnosi na muške.
furešti plivaju dosta solidno, nisu in tribale tikvice, kolo ni umjetno disanje iako mi je za nike parilo da više plutaju vengo plivaju, ali jema i našega svita ča ne zna dobro plivat.
sve u svemu oli inšoma dela šoma, zaključimo, nisu puno bolji od nas doma. gori, ši, jedino ča im višje vengo u nas valja je libar i dok se budan stoji i dok se sanja.
 
 
 

Nema komentara:

Šufit