četvrtak, 1. lipnja 2023.

poleti bumbare

Update: 
Kažu ljudi da ovo nije bumbar već zlatica. Istina, ali u Splitu ovo zovu bumbar. Kao što i lubenicu zovu dinja, a dinju cata.

Nema komentara:

Šufit