ponedjeljak, 19. lipnja 2023.

biži ča...

Nije normalan. Je li iša na vakultet za vrime korone ili je kupija zero diplomice?!
Je li uzeja nešto nedopušteno? Dopušteno?

E sad,  često ih lučki kapetan natira na manevar i moraju okreniti brod, krivo skontaju di će, Split ima 3 luke, trajektnu, teretnu i ratnu, tako da su zbunjeni ako im je ovo 1. vijađ za Split.
No, ovaj mi je stiga skoro do sudopera. 🥴

Srića da ga ima ko izvući iz neugodne situacije 
🤪

Nema komentara:

Šufit