četvrtak, 15. lipnja 2023.

drže predmete u škafetinu

Zanima me ima li među vlasnicima lažnih vozačkih dozvola i onih koji imaju lažnu svjedodžbu ili lažnu diplomu? Hoće li biti kažnjeni za lažnu vozačku? A za lažnu svjedodžbu/diplomu? Znate li je li itko koga je policija kazneno prijavila za lažnu svjedodžbu ili lažnu diplomu kazneno odgovarao? Stalno po novinama piše da je policija nekoga kazneno prijavila za lažne dokumente u svezi naobrazbe, ali jeste li ikad pročitali da je itko za to osuđen? Zašto nadležna državna odvjetništva te predmete drže u ladici? Za krivotvorenje diplome je predviđena zatvorska kazna, ali nadležna državna odvjetništva po tom pitanju ne odrađuju svoj posao. Nisu niti evidencije sačinili o tom problemu, a kako će se onda protiv njega boriti?! Dakle, naše nadležno ministarstvo i nadležna državna odvjetništva i policija uopće nemaju službene evidencije u kojoj županiji, odnosno gradu je najučestalija pojava krivotvorenja diploma, koliko je ljudi zato kažnjeno ako je uopće itko kažnjen, i sl. Kako će se onda protiv pojave boriti ako niti evidencije sačinili nisu, a znam pouzdano da ih sačinili nisu, tako su mi sami odgovorili s pravim pečatom i pravim potpisom kad sam ih o tome pitala na osnovi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Dakle:
1) U Hrvatskoj je propisana zatvorska kazna za kazneno djelo krivotvorenja dokumenata
2) U Hrvatskoj možda još netko i biva kažnjen ako krivotvori novac ili vozačku ili kakav poslovni ugovor
3) Hrvatska ne sačinjava evidenicije o krivotvorenim diplomama i iako vlasnike takvih policija kazneno prijavi isti se ne sankcioniraju i ne odgovaraju pred zakonom
4) Jesmo li onda sigurni u šengenskoj zoni ako nam u Hrvatsku može upasti svaka protuha i s lažnim dokumentima se zaposliti kao profesor, liječnik, sudac i sl?

Nema komentara:

Šufit