srijeda, 28. lipnja 2023.

*****

Konačna objava rezultata državne mature je 19. srpnja.
No to nije kraj. 😁😅🤣😂
Onda je moguće umarširati u škole i sve ocjene promijeniti, pitajte prvu damu kako. Naravno, svi nezadovoljni mogu i sami ispisati svjedodžbe i nacrtati pečate jer je Hrvatska i to kroz sudsku praksu ozakonila...

Nema komentara:

Šufit