ponedjeljak, 26. lipnja 2023.

kad mater ne zna di joj je dite i dite di mu je mater

U Splitu je američki nosač aviona. Maloljetnici vani, urlaju i tuku balunon u školsku zgradu škole Manuš, a mornari valjda kod njihovih mamica...

Nema komentara:

Šufit