srijeda, 8. ožujka 2017.

CIA nas sluša
Na tv je upravo reklo da nas sve CIA prisluškuje.
Pozdrav svim njihovim djelatnicima ma gdje bili.
Eto tako neka znaju da znam! :)

Nema komentara:

Šufit