petak, 7. veljače 2020.

tko su te visokomoralne žene?

Molim novinare da istraže tko su majke naših ministara da saznamo tko ih je ovako divno odgojio.

Nema komentara:

Šufit