četvrtak, 13. veljače 2020.

spliski krnjevali u biblioteku na bačvice


e... sinoć je u biblioteku na bačvice bilo jedno puno zanimljivo predavanje o spliskin krnjevalima kroza vrime ča ga je održa šjor borčić. moglo se čut o posebnostima spliskih maškara, njihovoj sprdačini, dišpetu i štucigavanju kroza godine. moglo se čut kako su zamaskirani splićani balali po plemićkim palacima, na pjacu, u teatar (bolje rečeno teatrima), ali i ča je bilo na staron placu. priča nam je šjor borčić o temu kako je na od 30 iljada duša u split na rivu na maškare znalo doč 15 iljada. bilo je godin ka je bilo tako, a bilo je i onih kad je bilo nikako, njanci jedne maškare, prazna riva, nigdi ni pasa ni maške. bilo je i godin kad je tribalo kod policijota poč prijavit svoju moretu, a bilo je i godin ka su maškare bile tutokompleto zabranjene. dat je pregled ko je sve bija krnje i za šta je sve bija kriv, a povirilo se i u litrate od današnjih dana. kako san tih friških litrati suvremenik i kako san ih puno puti stivala na ovi blog, stavljan danas ovod nikoliko litrati od starih vrimena i samo jednu friškiju, onu s relojima. da se sitite da vrime svima gre, ma koliko reloja jemali i ma kako skupi oli jeftini bili. još uvik niko konkretno ne pita odakle, ali valjda i čista savist nešto vridi. čunku morete namrčit za koji dan, valjda će ove godine bar neko povirit do krnjevala iako brez cukuna i povorke, sprdačine, satire i dišpeta, to ni to... spliski krnjeval triba jemat prave sočne spliske batude i satiru ča boli da bi bija pravi spliski. spliski krnjeval ni modna revija, on je sprdačina. oni koji nisu takvi mogu poč u tj. na rijeku oli venciju. 

Nema komentara:

Šufit