srijeda, 26. veljače 2020.

podrška

Dragi pravi inženjeri Republike Hrvatske na radu u domovini i van nje, pošto su već počele priče da se sudbina obračunava baš s vama jer ste kreatori đavoljih poslova s tute nekin mobitelima i robotin koji ispi*đuju poštenog čovika tj OMĆ (obićnog malog ćovijeka), puno vas pozdravljam i držite se, a OMĆu poručujem da počne učiti! Za falše inženjere mi se narafski friga. Nije pošteno? A je li pošteno  falšetat diplomu dok je netko mladost ostavija navrj formula, libri i kodova da bi posta inženjer?

Nema komentara:

Šufit