utorak, 18. veljače 2020.

*****

Što se tiče minimalizma svečanog čina, moje je skromno mišljenje da je i ovo bilo predugo, s previše svita i previše događaja. No, svakako odmak od prijašnjih prisega...

Nema komentara:

Šufit