subota, 8. veljače 2020.

*****

mnogim Hrvatima je ovo najtužnija vijest.
Hrvatska pak još nije priznala da imamo alkoholizam kao nacionalni problem i da su alkoholičari česti, brojke su prestrašne i vrlo zabrinjavajuće, a alkoholom uništavaju obitelji i nesavjesno obavljaju dužnosti. Posebno je prestrašan alkoholizam kod maloljetnika. Dragi novinari, eto vam još jedna tema za istraživanje, a u bitnu vezu se može dovesti alkoholizam i enormana brojka onih koji su pali državnu maturu. Da to je povezano! I da to je problem, i alkoholizam i padanje na državnoj maturi. Dakle, problemi.
Mogla bih reći nemam djece, pa me briga i za jedno i za drugo, nije to moja priča, ne zanima me. Kako da ne? A kad pijani vozač pokosi bilo koga od nas na pješačkom na naše zeleno, onda će vas sve itekako zanimati. Ni za jedan društveni problem ne možemo reći ne zanima me, nego se moramo uključiti u borbu protiv zla. Konkretno od naše Županije sam tražila da se očiste školska dvorišta i od nacističkih križeva i od boca i od šprica. Tražite pisanim putem i vi, da im je stiglo stotine zahtjeva morali bi reagirati.

Nema komentara:

Šufit