petak, 30. prosinca 2016.

ove sam godine napravila za Split


24 873 posjeta. Hoćemo li do 2017. imati 25 000? :)


https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.parametar.android.multidex.tgmsplit
365 skidanja što je u prosjeku 3 dnevno - možemo i bolje, recite prijateljima za moju aplikaciju. besplatna je!


50 stranica teksta o Splitu i prekrasne slike! 
Stranica je dostupna cijelom svijetu besplatno. 

Nema komentara:

Šufit