srijeda, 14. prosinca 2016.

*****

znate ono kad na tv kaže odabrao đelo hađiselimović. ovo što se kod nas događa je odabrala rvacka svjetina, a odabrala je tako jerbo je to zadovoljavalo njen sustav vrijednosti. ne moj, njihov. a zašto je svjetina svjetina? zato što u 21. stoljeću ne ide u školu. da je škola važna, da je obrazovanje važno, koješta bi bilo drugačije. koreja je vodila računa o obrazovanju i za najveće mižerije, zato i jesu danas di jesu, a kod nas se vodi računa o što većem broju kućica na rivi i zato je ovaj narod vodeći na listi svjetskih ispičutura. bravo. bolje svakako može.

Nema komentara:

Šufit