ponedjeljak, 30. lipnja 2014.

sad će urlapi (godišnji odmori) oli o kome ja to?! (dil sedmi)


fermali smo di nas link vodi. jušto se takvi, e... narafski, sve to činite, a poslin van nikako nije pravo pročitat na ovi internet dvi tri rige o temu. bunite se, kontreštajete, čak mi je jedan primjerak o' vrste iša i branit da ove tekstove višje nastavljan i ka da ćemo se pokarat ako notan ovi tekst. kako se ti iša karat i brez ovega teksta, friga mi se, ja ću ga notat, šta mi ko more, e...

na poslovni put mi je najdraže poč solo. kad ja gren recimo u zagreb dosta mi je i bagaja o' posla, ne tribaju mi dodatni valiži. čin me toka s nekin poč, smrkne mi se, e... zaradi čega, a? zaradi tega jer me toka radit. puno. i niman vrimena za proučavanje metropole, učenje di je koja ulica i slično. ja znan di je koja ulica i di gren. niman vrimena za nečije piši mi se - kaki mi se - gladan/a san - žedan/a san... zaradi tega mi je najdraže poč solo. ujutro najranije san u metropoli, a ako je srića dobra, već pozapodne doma guštan obid. ritko ostajen više dana. normalne suputnike ću ipak tolerirat.

a ča je sa privatnin puten, a? e svitu moj, život mi je pokaza da je u takve akcije dobro vodit kumpanje (to obično ispadne dobro ako su kumpanji dobri), a nije problem odvest ni malu dicu, pa čak i i beštije. jema samo jedna peršona ča š njon nije dobro poč na privatni put jerbo ćete jemat muku isukrstovu oko tega, e... koja? vaš primjerak o' vrste i to oni ča se ćuti blisko sa vama (momak, muž, brat, ćaća, barba. dida već neće, dide obično jemaju mota s unucima/unukama...). ko bi drugo bija, a?

šta očekivat ako s njin grete na put?

* ako se gre tantobuson, vaporon, feraton, aeroplanon i drugim prometalima ča mu nisu u vlasništvu, e tot će ili okasnit ili doč nikoliko uri prije vengo šta triba. nikako neće izabrat neku normalnu uru. valiže mu narafski morate vi spakovat, šta bi se on opće gnjavija s tin. i narafski da morate znat i sve ča će mu tribat, ali i ono ča mu opće ne triba jerbo se usrid puta more sitit derat ka pravi mulac da mu baš sad triba recimo podvodna puška, a gre u alpe. kad je u prometalo ča mu nije u vlasništvu, budite sigurni da će već kroza petnaest minuti puta u to prometalo držat govor ka ciceron; politički, oni o' fuzbala, bilo kakvi. i budite sigurni da će se brzo počet kontreštavat s nepoznatin sviton. jo, zemljo profundaj se, kad sve to izvodi more bit da bi bilo najbolje činit fintu da ga nikad u životu niste vidile i da opče nimate pojma ko je taj čovik. poza žestokih karanja, na kraju će te svoje novopečene kumpanje još zvat i doma, neka dođu u vižite kad budu u split, e... i narafski da će se neko na kraju i stvorit, a vi ćete morat prat pjate poza tih vižita. kad arivate na odredište, padat će mu i jopet svašta na pamet. kapac je čak poč i karat se s lokalnim pučanstvon. ako ne more nač koju ulicu (oli štagod drugo šta traži), napravit će cilu monadu oko traženja i na kraju će se temeljito i s puno žara izderat na vas lipe moje. da, da, baš tako. a na koga bi drugoga? vi ste mu bliski, pa gucajte. ako se za "đentlemensko" ponašanje ikad ispriča, bit će to pravo čudo.

* ako se na ti put gre vlastitin prometalon, onda je to nešto najgore šta vas more strefit. sve će iste monade činit ka ča je već gori opisano, ali neće bit putnika sa strane, pa će ciceronske govore držat upravo vama. cili put ćete stivat na svoja leđa. laprdat će, karat će se, derat će se, a još kad ne bude mista za parkirat auto oli vezat brod, jopet ćete vi bit krive.

savit: škivajte poč na put s bliskin dalmatincen. 
klanjan se: časnin iznimkama

notano 26.10.2006., stavljan danas ovod jerbo počinju urlapi oli godišnji, pa da znate šta vas more čekat. 

Nema komentara:

Šufit