utorak, 24. lipnja 2014.

*****

tim za koji navijam večeras,
sad će oni na tv doma ka i svaku večer,
standardno dvi epizode 

Nema komentara:

Šufit