četvrtak, 26. lipnja 2014.

grmi, e pa šta?

mogla bi se kladit da na mnoštvu zgrada uoppće nisu čitave, korektne, ispravne gromobranske instalacije. sasvim mirno spavajte, vjerojatno će baš sve bit dobro, ono, ka i uvik —  osjećam se pospano.

Nema komentara:

Šufit