petak, 20. lipnja 2014.

I ♥ France

samo da se zna
danas navijam
za France ja
 —  osjećam se predivno.

Nema komentara:

Šufit