četvrtak, 28. studenoga 2013.

zanimljivi ljudi - marissa mayer


šefica u yahoo, marissa mayer, ova nova šta je stigla i u samo godinu dana napravila nevjerojatan uspon za yahoo, doktorica računalnih znanosti, 38 godina, prije toga godinama na vodećim pozicijama u google, vozi autek star 18 godina i nosi maloga sina na posal sa sobom. http://www.biography.com/people/marissa-mayer-20902689
google i yahoo vjerojatno traže sposobne, a ne podobne kad zapošljavaju :D

Nema komentara:

Šufit