nedjelja, 3. studenoga 2013.

*****

Ušli smo u desetu godinu rada. Hvala na povjerenju!
www.parametar.hr
elektrotehnički inženjering i konzalting - poduke - prijevodi, lektura i prijepis

Nema komentara:

Šufit