četvrtak, 19. lipnja 2014.

4:0

pobjeda —  osjećamo se ponosno.

Nema komentara:

Šufit