utorak, 9. svibnja 2023.

ŠČ

Danas navijamo za Hrvatsku. ŠČ!
#eurosong
#hrvatska
#croatia
#šč
(Traktor je u skladu s financijskim mogućnostima, a može se voziti s dozvolom B kategorije koju imam
🚜🚜🚜🚜)

Nema komentara:

Šufit