subota, 20. svibnja 2023.

10:0

10:0 

toliko moja mater vodi kontra splitskog Vodovoda u pravomoćnim sudskim presudama. Lipi jubilarac. Sudac upisa pravomoćnost 10. presude u spis.

Sve se ovo rješavalo i riješilo bez advokata. S njima bi se teško riješilo, samo bi se još i otežalo,  pa ih zato ni nismo zvale...

Nema komentara:

Šufit