četvrtak, 18. svibnja 2023.

jedva čekan 🏊‍♀️

Kad radiš popodne, a kiša je konačno fermala 😁
Bačvice. Koliko smo tu akuža rekli. Jeman karika, živin u Splitu i ubrzo ćemo u more. Jedva čekan 😁🏊‍♀️

Nema komentara:

Šufit