srijeda, 24. svibnja 2023.

još malo pa sad će 😁🤣😂

19°C temperatura mora u Splitu
Papci su smočeni, a ovih dana očekujem i kompletni buč-buč.
#ko_ovo_more_platit

Nema komentara:

Šufit