četvrtak, 4. svibnja 2023.

pitali smo BING AI: što je istina?

 Istina je svojstvo biti u skladu s činjenicom ili stvarnošću¹. U svakodnevnom jeziku, istini se obično pripisuje stvari koje nastoje predstavljati stvarnost ili joj na neki način odgovarati, poput uvjerenja, prijedloga i deklarativnih rečenica². Istina se obično smatra suprotnošću laži.


Postoje različite teorije i perspektive o tome što je istina i kako je utvrditi. Neki od njih su:


- **Korespondencijska teorija** koja tvrdi da je istina kada se izjava slaže s činjenicom ili stvarnošću¹.

- **Koherentna teorija** koja tvrdi da je istina kada se izjava slaže s nekim skupom uvjerenja ili sustavom znanja¹.

- **Pragmatična teorija** koja tvrdi da je istina kada se izjava pokazuje korisnom ili uspješnom u praksi¹.

- **Relativistička teorija** koja tvrdi da nema apsolutne istine, već da je istina ovisna o kontekstu, kulturi, perspektivi ili preferenciji¹.


Istina je važna tema u mnogim područjima ljudskog znanja i djelovanja, poput filozofije, znanosti, religije, etike, politike i umjetnosti. Istina također ima veliku ulogu u moralu i pravdi, jer se od ljudi očekuje da govore istinu i poštuju istinu.


Izvor: razgovor sa servisom Bing, 04. 05. 2023.

(1) Truth Definition & Meaning - Merriam-Webster. https://www.merriam-webster.com/dictionary/truth.

(2) Truth Definition & Meaning | Dictionary.com. https://www.dictionary.com/browse/truth.

(3) Truth - Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Truth.

Nema komentara:

Šufit