utorak, 27. prosinca 2022.

živija privatni sektor!

Evo me. Nisam u državnoj firmi nego u Parametar doo Split. Radni je dan, pa radimo. I nikad, ali baš nikad mi ne bilo tako dobro u biloj kojoj firmi pogotovo državnoj kako mi je dobro u vlastitoj firmi. 😁

Nema komentara:

Šufit