četvrtak, 22. prosinca 2022.

Kako to?

Došla zima, a Općinski sud u Splitu je još uvijek u Dračevcu. Ovo je zgrada za koju nam je novac poklonila Norveška i trebala je odavno biti sud. No nije još. Kako to?

Nema komentara:

Šufit