četvrtak, 29. prosinca 2022.

*****

Adio Pelé,
bija si igračina,
kralj baluna

Nema komentara:

Šufit