utorak, 27. prosinca 2022.

kućica za tice 🩷

Ovih sam dana uredila kućicu za ptice.
Bila je prazna, bez boje, mislim da sad izgleda bolje 
🐦🕊🩷💜🩷🐦🕊

Nema komentara:

Šufit