subota, 24. prosinca 2022.

*****

Malo prije ponoći
pjevaju ptice
u obližnjem šumarku.
Neobično.
Zanimljivo.
Lijepo.

Iako je prosinac,
cvate moj điran.
Neobično.
Zanimljivo.
Lijepo.

Kupali smo se u moru u listopadu,
u 12. mjesecu stupnjeva 12.

Neobično.
Zanimljivo.
Je li lijepo?
Što smo napravili?
Što nas čeka?
Vidiš li išta osim sebe?

Nema komentara:

Šufit